Viktoria Rebensburg
Work in progress😎👍🏼 #bestjob
uvex training days // ski alpine

uvex rider Viktoria Rebensburg shreddin' sharp training lines on the glacier...

#uvex #wintersports #preseason
Uvex Wintersports shared Viktoria Rebensburg's photo.
Uvex Wintersports 30 July 2015, 13:34
Sandra Lahnsteiner
one of these moments....by Scott Dickerson Photography
#uvexcore shot of the week by uvex queen Sandra Lahnsteiner

#uvex #wintersports #shotoftheweek
Uvex Wintersports shared Sandra Lahnsteiner's photo.
Uvex Wintersports 28 July 2015, 10:15